เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@chomarromtour

Travel License : 11/07549

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรเลีย

/

ทัวร์ออสเตรเลีย WINTER SHOW 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย WINTER SHOW 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย WINTER SHOW 7วัน 4คืน (TG)

เที่ยวออสเตรเลีย WINTER SHOW 7วัน 4คืน ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ (บินภายใน) เมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เล่นสกีที่เม้าท์ บูลเลอร์ เมลเบิร์น(ชมเมือง) ช้อปปิ้ง

รหัสทัวร์

AU_TG00034

ประเทศ

ออสเตรเลีย

กำหนดการเดินทาง

19 ก.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

123,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

123,900฿

19-25

123,900฿

26-01ส.ค.

ส.ค. 67

123,900฿

07-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

123,900

106,900

102,900

13,900

-

92,900

15

26 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

123,900

106,900

102,900

13,900

-

92,900

15

07 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

123,900

106,900

102,900

13,900

-

92,900

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ

Day : 2

นครซิดนีย์ –เที่ยวชมเมือง –หาดบอนไดบีช– อ่าวซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ชมพระอาทิตย์ตกดิน+อาหารค่ำ

Day : 3

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ –(บินภายใน)-เมลเบิร์น

Day : 4

เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - MARU KOALA & ANIMAL PARK – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป (พร้อมทานกุ้งมังกร ท่านละ 1 ครึ่งตัว)

Day : 5

เมลเบิร์น –เล่นสกีที่เม้าท์ บูลเลอร์ –เมลเบิร์น

Day : 6

นครเมลเบิร์น–ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เดินทางสู่สนามบิน

Day : 7

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บจ.ชมอารมณ์ ทัวร์แอนด์ทราเวล

ซีคอนสแควร์ 2

635-2-42077-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง