เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@chomarromtour

Travel License : 11/07549

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส พรีเมี่ยม 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส พรีเมี่ยม 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส พรีเมี่ยม 10วัน 7คืน (TG)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส พรีเมี่ยม 10วัน 7คืน ชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม พิชิตสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป เต็มอิ่มกับลานหิมะตลอดทั้งปี ที่เขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ชมวิวแสนสวยพร้อมรับประทานอาหารค่ำ บน ฮาเดอร์คลุม (Harder Kulm) นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบเบรียนซ์ และเดินชมหมู่บ้านอิสวาลด์ ตามรอยซีรี่ย์ Crash Landing on You

รหัสทัวร์

CH_TG00125

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

07 มี.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

169,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

179,900฿

20-29

ส.ค. 67

179,900฿

09-18

ก.ย. 67

169,900฿

06-15

169,900฿

20-29

ต.ค. 67

169,900฿

11-20

169,900฿

14-23

169,900฿

18-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

179,900

179,900

179,900

39,900

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

179,900

179,900

179,900

39,900

-

-

20

06 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

169,900

169,900

169,900

39,900

-

-

20

20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

169,900

169,900

169,900

39,900

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

169,900

169,900

169,900

39,900

-

-

20

14 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

169,900

169,900

169,900

39,900

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

169,900

169,900

169,900

39,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค

Day : 2

ซูริค – ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อิเซล์ทวาลด์ – อินเทอลาเคน

Day : 3

เลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา - ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง – รับประทานอาหารพร้อมชมวิวบนเขาฮาเดอร์คลุม

Day : 4

อินเทอลาเค่น – กรินเดลวาลด์ เฟรียส – คลิฟวอล์ค - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบบาชแอล์ปซี – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ชมเมือง

Day : 5

ซูริค – กอลมาร์ – ริโบวิลเล่ – ชิมไวน์รสเลิศ – สตราซบูร์ก

Day : 6

ชมเมืองสตารส์บูร์ก – ล่องเรือชมเมือง – รถไฟด่วน TGV - มหานครปารีส – ชมวิวถนนช็อง เซลีเซ

Day : 7

มหานครปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ทานอาหารกลางวันบนหอไอเฟล – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์

Day : 8

ชมวิวย่านมองมาร์ต – ช้อปปิ้งจุใจ ห้างลาฟาแยต

Day : 9

ปารีส – กรุงเทพมหานคร

Day : 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บจ.ชมอารมณ์ ทัวร์แอนด์ทราเวล

ซีคอนสแควร์ 2

635-2-42077-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง