เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@chomarromtour

Travel License : 11/07549

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ เที่ยว ไต้หวัน-ญี่ปุ่น 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว ไต้หวัน-ญี่ปุ่น 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว ไต้หวัน-ญี่ปุ่น 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว ไต้หวัน-ญี่ปุ่น 3 วัน 2 คืน Resort World One รวม ภาษีท่าเรือ และ กิจกรรม อาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

รหัสทัวร์

CRU_0217

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

12 ก.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

20,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : FRI

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Keelung

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 9pm

ลำดับ : 2

วัน : SAT

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Miyakojima / Naha / Ishigaki

เวลาเรือถึง : 11am /3pm / 11am

เวลาเรือออก : 8pm / 10pm / 8pm

ลำดับ : 3

วัน : SUN

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Keelung

เวลาเรือถึง : 4pm or 5pm

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง