เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@chomarromtour

Travel License : 11/07549

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ Explorer Of The Seas เส้นทางมรดกโลก Greece & Croatia 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ Explorer Of The Seas เส้นทางมรดกโลก Greece & Croatia 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ Explorer Of The Seas เส้นทางมรดกโลก Greece & Croatia 8วัน 7คืน

Explorer Of The Seas , Venice, Santorini , Mykonos, Athens, Split -Greece & Croatia 8วัน7คืน , รวมกิจกรรมและอาหารทุกมื้อบนเรือ

รหัสทัวร์

CRU_0207

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

29 มิ.ย. 67 - 19 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

35,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Explorer Of The Seas

Explorer Of The Seas

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside)

พักห้องละ 2 ท่าน

35,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

24 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside)

พักห้องละ 2 ท่าน

35,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

07 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside)

พักห้องละ 2 ท่าน

35,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

05 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside)

พักห้องละ 2 ท่าน

35,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside)

พักห้องละ 2 ท่าน

35,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : Revenna (Vanice), Italy

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 2

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : Cruising

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : MON

วันที่ : -

ท่าเรือ : Santorini, Greece

เวลาเรือถึง : 14:00

เวลาเรือออก : 23.00

ลำดับ : 4

วัน : TUE

วันที่ : -

ท่าเรือ : Mykonos, Greece

เวลาเรือถึง : 08:00

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 5

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : Athens (Piraeus),Greece

เวลาเรือถึง : 07.00

เวลาเรือออก : 19.00

ลำดับ : 6

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : Cruising

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 7

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : Split, Croatia

เวลาเรือถึง : 09.00

เวลาเรือออก : 17.00

ลำดับ : 8

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : Revenna (Vanice), Italy

เวลาเรือถึง : 06.00

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน