เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@chomarromtour

Travel License : 11/07549

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เส้นทาง จีหลง-นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง 5วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เส้นทาง จีหลง-นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง 5วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เส้นทาง จีหลง-นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง 5วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เส้นทาง จีหลง-นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

CRU_0199

ประเภท

รวมตั๋วเครื่องบิน (Eva Air)

กำหนดการเดินทาง

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

45,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Costa Serena

Costa Serena

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Classic

พักห้องละ 2 ท่าน

45,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : อาทิตย์

วันที่ : 11 ส.ค. 67

ท่าเรือ : จีหลง

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 16.00 น.

ลำดับ : 2

วัน : จันทร์

วันที่ : 12 ส.ค. 67

ท่าเรือ : นาฮา

เวลาเรือถึง : 14.00 น.

เวลาเรือออก : 22.00 น.

ลำดับ : 3

วัน : อังคาร

วันที่ : 13 ส.ค. 67

ท่าเรือ : ชิกากิ

เวลาเรือถึง : 13.00 น.

เวลาเรือออก : 21.00 น.

ลำดับ : 4

วัน : พุธ

วันที่ : 14 ส.ค. 67

ท่าเรือ : จีหลง

เวลาเรือถึง : 08.00 น.

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน